سمینار کربلا حزن یا حماسه 7/8/92

اجراء سمینار با موضوع کربلا حزن یا حماسه در روز پنجشنبه مورخه 7/8/92 جهت بازگویی جوانب اخلاقی کمک و یاری رسانی به انسانهای نیازمند فکری و روحی در تالار مهر شهرستان مرودشت برگزار گردید. هدف: بیان این موضوع که تنها حزن و اندوه کمکی به اجتماع نمیکند و انسان ها در گروی معرفت و رشد حقیقت خود و با اعمال انساندوستانه و صفات جوانمردی به الگویی جهانی بدل میگردند. یعنی صفات است که راه را توجیه میکند نه راه صفت را.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.