جشن 27/1/95 معلولین ذهنی و جسمی لوتوس

جشن 27/1/95 معلولین ذهنی و جسمی لوتوس برگزاری جشن در روز جمعه مورخه 27/1/95 جهت معلولین ذهنی و جسمی لوتوس با اجرای برنامه های شاد، پذیرائی. نکته: در برگزاری جشن، ما به دشوار تر شدن شرایط اجرا و گرفتن ارتباط اعضا با مددجو مد نظر بوده است هدف:برگزاری برنامه های شاد متفاوت، یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، پذیرایی متفاوت از مرکز برای مددجویان، گسترش حس همکاری و همدلی بین اعضاء جمعیت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.