جشن 20/1/95 جهت معلولین ذهنی و جسمی فرشتگان

جشن 20/1/95 جهت معلولین ذهنی و جسمی فرشتگان برگزاری جشن در روز جمعه مورخه 20/1/95 جهت معلولین ذهنی و جسمی فرشتگان با اجرای برنامه های شاد، پذیرائی. هدف:برگزاری برنامه های شاد متفاوت، یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، پذیرایی متفاوت از مرکز برای مددجویان، گسترش حس همکاری و همدلی بین اعضاء جمعیت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.