برنامه درختکاری 15/12/92 اعصاب و روان نیکان

برنامه درختکاری به مناسبت روز درختکاری در روز پنجشنبه مورخه 15/12/92 جهت بیماران اعصاب و روان نیکان در بیمارستان محرری هدف:رساندن مفهوم زیبایی محیط با دستان مددجویان، ایجاد حس تعامل بین زیبایی های طبیعت با عواطف شادی ساز ممدجویان، ساخت دید حسن های محیط اطراف بر دید افسرده مددجویان، دیدن ثمره دستان مددجویان به واسطه زحمت  
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.