بازدید از بیماران اعصاب و روان نیکان 22/1/93

بازدید از بیماران اعصاب و روان نیکان 22/1/93 بازدید از مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان نیکان در روز جمعه مورخه 22/1/93 در بیمارستان اعصاب و روان محرری و پذیرایی سیب و بستنی در مرکز هدف: یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، پذیرایی متفاوت از مرکز برای مددجویان
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.